Helsingin psykodraamainstituutti

Helsingin psykodraamainstituutti on Ihmissuhdetyö ry:n psykodraamakoulutuksesta vastaava ja sitä järjestävä osasto. Instituutissa on voinut opiskella psykodraamaa ammatillisena täydennyskoulutuksena vuodesta 1996 alkaen. Koulutus on vuosien varrella kehittynyt ja sitä kehitetään edelleen.

Helsingin psykodraamainstituutti on suurin Suomessa toimiva psykodraamaa kouluttava ja käyttävä yksikkö. Ammatillisen psykodraaman kenttään kuuluu psykodraaman lisäksi myös sosiodraama, aksiodraama ja sosiometria. Pyrkimyksenä on kehittää edelleen psykodraaman ymmärtämistä niin menetelmän käytön kuin teorian osalta.

Instituutin kouluttajat ovat Morenolaisen psykodraaman kouluttajayhdistyksen (MOPSI www.mopsi.org) jäseniä. MOPSIn tavoite on kehittää koulutusta, psykodraaman teoriaa ja käytäntöjä sekä huolehtia instituuttien yhteisistä koulutusstandardeista. Kaikki MOPSIn kouluttajat ovat suorittaneet kansainvälisen kouluttajatutkinnon (TEP Trainer, Educator and Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy).

Helsingin psykodraamainstituutti on FEPTOn (Federation of European Psychodrama Training Organisations www.fepto.com ) jäsen ja toimii yhteistyössä NBE:n (Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy) kanssa. Instituutin psykodraamaohjaajat voivat käyttää NBE:n ohjaajanimikettä Certified practitioner (CP) ja kouluttajat kouluttajanimikettä Trainer, Educator and Practitioner (TEP).

Helsingin psykodraamainstituutin kouluttajat

Kts. Kouluttajat psykodraamakoulutus