Planeettamme uusi vaihe – miten pysymme kyydissä? 3 webinaaria syksyllä 2020

Yhteiset teot toivon ja tulevaisuuden luojina

Maapallomme on muutoksessa. Ihmisen ja koko luonnon elämä on murroksessa. Selviytymiseen tarvitsemme rakentavaa yhteisöllistä toimintaa, joka nojaa tutkittuun tietoon ja siihen perustuviin tekoihin. Sen vuoksi on tärkeää kehittää kokonaisuuden näkemisen taitoa. Olennaista on toivon syntyminen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnille sekä näiden verkostoille, vaikka emme voikaan olla varmoja tulevaisuudesta.

Tarjoamme kolmen webinaarin sarjan, jossa syvennymme neljän näkökulman kautta seuraaviin teemoihin, tutkimme niihin liittyviä kokemuksia, jaamme oivalluksia sekä luomme yhdessä toivoa tulevaisuuteen:

 1. Mihin olemme menossa? Mistä tulemme? Missä olemme nyt?

Webinaari 5.10.2020 klo 13-16

Kokonaisuuden näkemisen taito ja neljä näkökulmaa. Planeettamme kantokyvyn rajat ja ihmisen mahdollisuudet. Tutkimustietoa kattavasta tieteellisestä mallista sekä kokemuksellista yhdessä tutkimista omasta suhteesta muutokseen.

 1. Miten selviän selväpäisenä nykymaailmassa?

Webinaari 23.11.2020 klo 13-16

Ihmisen psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn rajat ja mahdollisuudet. Tutkimustietoa ja kokemuksellista yhdessä pohdintaa neuropsykologian, tunteiden ja kehollisuuden vaikutuksista toimintaan.

 1. Mitä pidän totena? Mitä teemme jatkossa?

Webinaari 7.12.2020 klo 13-16

Arvot ja tieto toiminnan ja toivon luojina. Tutkimustietoa ja kokemuksellista yhdessä syventymistä arvojen, tiedon ja toiminnan yhteyteen sekä sosiaalisten suhteiden merkitykseen tietoisissa valinnoissa.

Webinaareissa saat tiiviin tutkimukseen perustuvan tietopaketin planeettamme tilanteesta ja kantokyvystä (Planetary Boundaries –malli) sekä erilaisista mahdollisuuksia toimia ja olla aktiivinen. Lyhyiden luentojen lisäksi sovellamme verkossa luovia, kokemuksellisia ja toiminnallisia menetelmiä, jotka perustuvat psyko- ja sosiodraamaan sekä sosiometriaan. Aiempaa kokemusta tai osaamista menetelmistä ei tarvita. Webinaarisarja sopii loistavasti myös menetelmiin tutustumiseen.

Osallistuminen: Webinaarisarjan hinta on 150 euroa. Early bird -hinta on 120 euroa ja se on voimassa 15.8.2020 asti. Osallistujan voi vaihtaa maksutta toiseen. Varaa paikkasi tästä: ilmoittautuminen

Paikka: Zoom-sovellus. Saat kutsun ja teknisiä ohjeita noin 2 viikkoa ennen ensimmäistä webinaaria.

Kouluttajat:

 • Marjut Partanen-Hertell, DI (rakentamistekniikka), psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry ja työnohjaajakouluttaja, informaatikko (TEK/TÄK)
  • Marjut on työskennellyt laajasti ympäristöasioiden parissa eri rooleissa Suomen lisäksi Itämeren alueella, EU:ssa ja kehitysyhteistyössä. Hän on vetänyt useissa kansainvälisissä kongresseissa toiminnallisia työpajoja ympäristökysymyksistä. Hän on realistinen idealisti.
 • Kirsti Silvola, psykiatri, psykoterapeutti, psykodraamakouluttaja TEP
  • Kirsti työskentelee psykoterapeuttina Oslossa. Hän on paneutunut kehollisuuden huomioimiseen ja pitää kokonaisvaltaista lähestymistä mitään elämänaluetta unohtamatta keskeisenä yksilöiden, yhteisöjen ja koko maapallon hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta.
 • Pia Rotko, DI (vesitalous), psykodraamaohjaaja, työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija
  • Pia työskentelee erilaisissa ympäristöhankkeissa vuorovaikutusprosessien kehittäjänä ja ohjaajana. Hän ohjaa toiminnallisesti myös tiimejä ja muita ryhmiä, jotka kaipaavat muutosta yhteistyöhön tai vuorovaikutukseen. Hän on huolissaan planeettamme tilasta, mutta haluaa uskoa ihmiskunnan muutoskykyyn haasteiden edessä.
 • Reijo Kauppila, KM (aikuiskoulutus), psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry ja työnohjaajakouluttaja, business coach ACC
  • Reijo on luovien, toiminnallisten menetelmien ja kokemuksellisen oppimisen kouluttaja, joka on aktiivisen huolestunut maapallomme tilasta ja ihmisen tulevaisuudesta. Hän käyttää ja kehittää kokemuksellisuutta ja toiminnallisuutta myös verkossa oppimisessa.

Lisätietoja: Reijo Kauppila, Helsingin psykodraamainstituutti / Ihmissuhdetyö ry reijo.kauppila@ihmis.fi ja 044 599 3377.

Webinaarisarjan järjestää Ihmissuhdetyö ry yhteistyössä Sivis-opintokeskuksen kanssa.

Katso myös: