Psykodraama

Määritelmä:

Psykodraama on inhimillisen kokemuksen kohtaamista ryhmän kanssa ja ryhmään osallistujien avulla.

Ryhmätyöskentelyssä menneisyyden, nykyisyyden tai ryhmäläisten väliset ihmissuhteet tai tapahtumat nousevat työskentelyn aiheiksi.

Psykodraama on etukäteen suunnittelematonta aiheiden näyttämöllistämistä. Se on koulutetun ammattilaisen avulla tapahtuva terapeuttinen hanke.

Ihmissuhdetyö ry:n psykodraamaan liittyvästä koulutuksesta vastaa Helsingin psykodraamainstituutti. Se on kouluttanut psyko- ja sosiodraamaa vuodesta 1996. Koulutus pohjautuu J.L. Morenon (1892-1974) luomaan filosofiseen, psykologiseen ja psykoterapeuttiseen ymmärrykseen, jota on edelleen kehitetty eri puolilla maailmaan.

Pitkissä koulutuksissa voi erikoistua ryhmän ohjaamiseen sekä valmistua psykodraamaohjaajaksi, sertifioiduksi psykodraamaohjaajaksi (CP) ja psykodraamakouluttajaksi (TEP). Psykodraamaohjaajan (CP) ja –kouluttajan tutkinnot seuraavat Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy standardeja.

Ryhmän ohjaamisen peruskoulutus antaa valmiudet ohjata ryhmiä omassa työssä; ryhmän ohjaamisessa sovelletaan morenolaista teoreettista ajattelua ja menetelmiä.

Psykodraamaohjaajakoulutus syventää osaamista ja luo pohjan itsenäiselle psykodraamaohjaajan ammatti-identiteetille. Opetuksessa keskitytään psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian sekä aksiodraaman menetelmiin niin, että niitä opitaan käyttämään ryhmän ja yksilön kannalta adekvaatilla tavalla.

Psykodraamakouluttajan koulutus syventää psykodraaman teoreettista ja käytännön hallintaa sekä valmentaa toimimaan itsenäisenä psykodraaman kouluttajana.

Opiskelijalta vaaditaan opisto- tai korkeakoulutasoinen pohjakoulutus ja työ, jossa hän voi soveltaa oppimaansa. Niin menetelmän kuin teoriankin käyttöalueita on kasvatuksen, terveydenhuollon ja sosiaalityön, koulutuksen, konsultoinnin, työnohjauksen, organisaatioiden kehittämisen, taiteen alueilla sekä psykoterapiassa ja kuntoutuksessa.

Jokainen koulutusjakso muodostaa oman kokonaisuutensa ja yhdessä ne muodostavat yhtenäisen oppimisprosessin. Opiskelu tapahtuu kiinteissä koulutusryhmissä ja pysyvissä kouluttajasuhteissa. Opiskelu tapahtuu Ihmissuhdekeskus Filian tiloissa Helsingissä. Instituuttia johtaa Reijo Kauppila.