Tarinateatteri

Määritelmä:

Tarinateatteri on improvisaatioon perustuva teatterin ja ryhmätyöskentelyn muoto. Näyttämölle luodaan yleisön tai ryhmän jäsenten kertomia tunnetiloja, ajatuksia, välähdyksiä elämästä tai kokonaisia tarinoita.

Tarinateatteriesitys mahdollistaa kuulluksi ja nähdyksi tulemisen ja oman tarinan jakamisen muiden läsnäolijoiden kanssa.

Tarinateatterin tekniikoita ja lähestymistapoja voi käyttää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen harjoittelussa sekä yhteisöjen ja yksilöiden voimavarojen aktivoimisessa.

Tarinateatterin on luonut Jonathan Fox USAssa 1970-luvun puolivälissä. Suomeen tarinateatteri saapui 1990.

"Olen väittänyt, että emme voi erottaa elettyä elämää kerrotusta elämästä - tai tarkemmin sanoen, 'elämä ei ole niinkuin se oli', vaan niinkuin sitä tulkitaan ja uudelleen tulkitaan, kerrotaan ja uudelleen kerrotaan ..." Jerome Bruner

Ihmissuhdetyö ry järjestää tarinateatterikoulutusta yhteistyössä Tarinainstituutin kanssa lyhyt- ja pitkäkestoisia koulutusprosesseja tarinateatterinäyttelijän ja -ohjaajatyön alueella.