Minä, me ja maailma - psykodraamakoulutus 2020-2023

Kutsumme opiskelijoiksi eri alojen innovatiivisia ammattilaisia

Koulutus pohjautuu J.L. Morenon (1889-1974) eri elämänalueita integroivaan ymmärrykseen. Morenon aika oli samalla tavalla suurten haasteiden edessä kuin omamme ja tarvitsemme nytkin lähestysmistapaa, jossa yhdistyy yksilö, ryhmä, koko maailma ja kosmos. Moreno kehitti näiden käsittelemiseen psykodraaman, sosiodraaman, aksiodraaman ja ryhmäpsykoterapian. Pyrimme ymmärtämään ja kehittämään Morenon ajattelua Ken Wilberin 2000-luvulla luoman hahmotuksen avulla.

Kenelle

Kutsumme opiskelijoiksi eri alojen innovatiivisia ammattilaisia, jotka jakavat pyrkimyksen edetä laajasti omassa henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kasvussa ja haluavat oppia käyttämään morenolaisia menetelmiä näiden prosessien välineinä. Haluamme edistää opiskelijoiden kykyä integroitua yhä laajemmin siihen kehitykseen ja niihin prosesseihin, joita muilla aloilla ja maailmassa tapahtuu ja löytää niissä oma paikkansa.
Opiskelijaksi voi tulla ilman psykodraamakokemusta tai eritasoisen psykodraamakokemuksen ja/tai koulutuksen kanssa.

Tavoite

Koulutus avaa merkittävän mahdollisuuden tutustua itseen, kasvattaa tietoisuutta maailmasta ja kehittää sisäistä empatiaa eri elämänvaiheissa eläville ihmisille. Kokonaisuus kuljettaa osallistujat luovaan vuoropuheluun oman elämän ja maailmassa tapahtuvien ilmiöiden välillä. Tavoittelemme uudenlaista luovaa vastuullisuutta yksilön ja maapallon hyvinvoinnin puolesta. Osallistujat oppivat käyttämään morenolaisia menetelmiä ammatillisesti moniammmatillisen ryhmän inspiroivassa prosessissa.

Koulutuksen luonne

Koulutuksessa tutkitaan ja opitaan hitaasti, intensiivisesti, läsnäollen ja vuorovaikutuksessa kouluttajiin ja kanssaopiskelijoihin. Prosessi koostuu kahdesta osasta (2+2 vuotta).

Kahden ensimmäisen vuoden aikana keskitytään henkilökohtaiseen kasvuun sekä omaan paikkaan maailmassa ja maailmankaikkeudessa. Tämä osa koulutuksesta on oma kokonaisuutensa, ja koulutus on mahdollista päättää kahden vuoden jälkeen. Kaksi ensimmäistä vuotta soveltuu erinomaisesti kaikille, jotka haluavat syventyä omaan kasvuun, paikkaan ja tehtävään maailmassa. Tämä koulutus sopii myös täydentämään aiempaa psykodraamakoulutusta.

Kahden viimeisen vuoden tavoite on syventää omaa kasvua ja oppia ja lisätä morenolaisten menetelmien tuntemusta ja kykyä käyttää niitä omassa elämänpiirissä. Kunkin oppimistavoitteisiin vaikuttaa aiempi psykodraamamenetelmien osaaminen.

Neljän vuoden jälkeen opiskelija voi suorittaa psykodraamaohjaajan tutkinnon. Koulutuksen jälkeen voi myös jatkaa kansainväliseen psykodraamaohjaaja CP (Certified Practitioner) -koulutukseen.

Kahden ensimmäisen vuoden rakenne

Intensiivijaksot 2020:

- 16.-19.1.2020
- 5.-8.3.2020
- 16.-19.4.2020
- 6.-9.8.2020
- 8.-11.10.2020
- 10.-13.12.2020

Vuoden 2021 koulutuspäivät sovitaan viimeistään alkuvuodesta 2020.

Pääkouluttajat:

Sirkku Aitolehti, Kirsti Silvola, Päivi Rahmel ja Reijo Kauppila.
Lisäksi käytetään vierailevia kouluttajia ja asiantuntijoita.

Koulutuksen hinta

Kaksi ensimmäistä vuotta 3600 euroa + alv. 24 % /vuosi, joka sisältää koulutusmaksun ja täysihoidon. Koulutusmaksusta saa 10% alennuksen, jos samasta organisaatiosta osallistuu vähintään 2 ihmistä koulutukseen.
Intensiivijaksojen koulutuspaikka on Etelä-Suomessa.

Koulutuksen järjestää

Helsingin psykodraamainstituutti, joka on Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy ja FEPTOn (Federation of European Psychodrama Training Organisations - www.fepto.com) jäsen.

Koulutukseen hakeminen

Opiskelijalta vaaditaan yliopistotutkinto tai vastaava ja kohtuullinen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Ryhmään valitaan enintään 20 opiskelijaa.

Hakuprosessi sisältää seuraavat osiot:

Hakemuksen lähettäminen verkossa

  • Hakemuksen täyttäminen kestää jonkin verran. Jos verkkoyhteytesi ei ole vakaa, kirjoita ensin vastauksesi tesktinkäsittelyohjelmalla, ja kopioi sen jälkeen vastaukset verkkolomakkeeseen. Otamme vastaan hakemuksia vain verkkolomakkeen kautta. Saat kopion hakemuksesta sähköpostiisi, kun olet lähettänyt hakemuksen.

Kahden henkilön suositus

  • Lisää heidän nimensä ja yhteystietonsa hakulomakkeeseen, niin lähetämme heille toivomuksen suosituksen sisällöstä.

Ryhmähaastattelu

  • Haastattelemme kaikki hakijat ryhmähaastattelussa Helsingissä.

Tässä on linkki hakulomakkeeseen: hakulomake

Lähetä oma hakemuksesi viimeistään 15.9.2019 verkossa. Lähetä mielellään hakemuksesi ennen tuota päivämäärää, sillä hakemuksen saapumisen jälkeen saat kutsun haastatteluun.

Saat lisätietoja koulutukseen hakemisesta Reijo Kauppilalta (reijo.kauppila@ihmis.fi tai +358 44 599 3377)

Yhteystiedot

Sirkku Aitolehti: sirkku.aitolehti@gmail.com
Kirsti Silvola: kirsti.silvola@icloud.com
Päivi Rahmel: paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi
Reijo Kauppila: reijo.kauppila@ihmis.fi

Lataa koulutuksen esite tästä: Lataa pdf 

Katso myös: