Morenolainen viitekehys

Koulutus perustuu morenolaiseen viitekehykseen ryhmien ja yksilöiden toiminnasta, ohjaamisesta ja kehittymisestä. Psykodraama, sosiodraama, aksiodraama ja sosiometria ovat J.L. Morenon (1882-1974) luomia menetelmiä, joita kehitetään edelleen eri puolilla maailmaa.

Menetelmät perustuvat filosofiseen, psykologiseen, sosiologiseen ja psykoterapeuttiseen ymmärrykseen, joissa keskeisinä käsitteinä ovat

  • suhde itseen, toisiin ihmisiin ja koko maailmaan,
  • kokemuksellisuuden ja nykyhetken merkityksen korostaminen sekä
  • spontaaniuden ja luovuuden kehittäminen arkisina elävyyden ja mielekkään toiminnan lähteinä.

Suhdetta itseen ja toisiin (psykodraama), sosiaalista todellisuutta (sosiodraama) ja arvoja ja eettisiä kysymyksiä (aksiodraama) tutkitaan päähenkilökeskeisten ja ryhmämuotoisten työskentelyjen avulla. Sosiometria on ryhmän vuorovaikutussuhteiden tutkimista, havainnointia ja muuttamista keskittymällä valintoihin ja niiden dynamiikkaan.

Morenolaiseen teoriaan yhdistetään muiden tieteenalojen näkökulmia (mm. neuropsykologia).

Menetelmien käyttöalueita ovat johtaminen, koulutus, konsultointi, työnohjaus, organisaatioiden kehittäminen, kasvatus, terveydenhuolto, sosiaalityö, kirkon eri työmuodot sekä psykoterapia, kuntoutus ja taide.