Psykodraamakouluttaja TEP

Psykodraamakouluttaja (TEP) koulutus

Helsingin psykodraamainstituutissa voidaan suorittaa kansainvälisesti hyväksytty pohjoismainen kouluttajatutkinto (TEP-trainer, educator and practitioner in psychodrama, sociometry and group psychotherapy). TEP-kouluttajatutkinnon vaatimukset vahvistaa ja tutkinnon vastaanottaa Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy (NBE).

Helsingin psykodraamainstituutti ottaa uusia TEP-opiskelijoita vuosittain. Hakea voi koko syksyn joulukuun loppuun asti. Päätökset tehdään tammikuussa.

TEP-opiskelijaksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee psykodraamaohjaajaksi (CP, Certified Practitioner) valmistuminen, valmistumisen jälkeinen alaan liittyvä koulutus ja kokemus, lyhyehkö selostus omista suunnitelmista psykodraaman suhteen ja koulutusmotivaatiosta. Haastattelemme hakijat.

TEP-opiskelussa keskeiset sisällöt ovat: psykodraaman, sosiodraaman, sosiometrian ja ryhmänohjauksen kouluttaminen ja siihen saatu työnohjaus sekä pitkäkestoisten psykodraama- ja sosiodraamaryhmien ohjaaminen ja siihen saatu työnohjaus. Opiskelijoilta edellytetään aktiivisuutta psykodraaman monimuotoisessa kehittämisessä. Teorian opiskelussa vaaditaan huomattavaa itsenäisyyttä. TEP –opiskelun tulee tapahtua NBE:hen kuuluvan instituutin yhteydessä, mutta se ei tarkoita välttämättä tämän instituutin kouluttajan rooliin tulemista, eikä psykodraaman kouluttaminen aina tarkoita ohjaajaopiskelijoiden kouluttamista. Työnohjausta tarvitaan vähintään 200 tuntia. Opiskelun minimikesto on 3 vuotta.

Opiskelijamäärästä riippuen työnohjaus ja muu oppiminen tapahtuu joko yksinomaan suhteessa pääasialliseen työnohjaajaan ja hänen kanssaan sovittuihin muihin työnohjaajiin tai osittain ryhmämuotoisena. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

TEP-tutkinnon suorittamiseen kuuluu koko päivän kestävä teoriatentti, koko päivän kestävä koulutus- ja ohjausnäyte sekä kirjoitustehtävä.