Psykodraamaohjaaja CP -koulutus 2023-2024 (60 op) terapeuttisen toiminnan ja koulutuksen aloille Helsingissä

Haku avoinna!

PSYKODRAAMAOHJAAJAKOULUTUS CP (CERTIFIED PRACTITIONER)

KANSAINVÄLISEN TASON PSYKODRAAMAOHJAAJATUTKINTO

KENELLE:

Koulutus on tarkoitettu psykodraamaohjaajakoulutuksen suorittaneille.

MITÄ:

Tavoitteena on mahdollistaa osaamista pitkien terapeuttisten ryhmien ohjaamiseen psykodraaman erilaisia muotoja rikkaasti käyttäen. Koulutus antaa valmiuksia myös teemallisten koulutustilanteiden draamalliseen ohjaamiseen ja antaa kansainvälisen ohjaajapätevyyden. Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä toisen CP-linjan opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa.

MISSÄ:

Koulutus toteutetaan pääosin Helsingissä ja kesäinternaatit Keski-Suomessa myöhemmin ilmoitettavissa paikoissa.

MILLOIN:

Koulutus on kaksivuotinen ja toteutuu seuraavan aikataulun mukaisesti:
4.-5.2.2023

 • Teoria 1. Kehitysvaiheiden tunteminen ohjaamisen apuna.

18.-19.3.2023 YHTEINEN

 • Aihelähtöisyys ja monimuotoinen draama. Morenolainen filosofia ja ihmiskäsitys. Maailmankatsomukselliset kysymykset.

22.-23.4.2023

 • Työnohjaus 1. Draamojen ohjaamista työnohjauksessa ja omien ryhmien ohjaamiseen liittyvien kysymysten tarkastelemista työnohjauksessa.

3.-7.7.2023

 • Internaatti 1. Sosiometria ja sosiometrinen testi ryhmädynamiikan tukena.

23.-24.9.2023

 • Teoria 2. Ryhmäilmiöt ja vastustuksen käsittely.

14.-15.10.2023

 • Aihelähtöisyys ja monimuotoinen draama. Seksuaalisuus ja sukupuolisuus.

11.-12.11.2023 

 • Morenopäivät (vapaaehtoinen, omakustanteinen)

25.-26.11.2023

 • Työnohjaus 2. Draamojen ohjaamista työnohjauksessa ja omien ryhmien ohjaamiseen liittyvien kysymysten tarkastelemista työnohjauksessa.

3.-4.2.2024

 • Teoria 3. Erilaiset suhteet ja niihin liittyvät erityiskysymykset.

2.-3.3.2024

 • Aihelähtöisyys ja monimuotoinen draama. Yhteiskunnalliset kysymykset.

6.-7.4.2024 Työnohjaus 3.

 • Draamojen ohjaamista työnohjauksessa ja omien ryhmien ohjaamiseen liittyvien kysymysten tarkastelemista työnohjauksessa.

27.-28.4.2024

 • Teoria 4. Ajankohtaiset aiheet ja monimuotoinen draama.

18.-19.5.2024

 • Aihelähtöisyys ja monimuotoinen draama. Koulutuksessa nousevat ajankohtaiset teemat.

1.-5.7.2024

 • Internaatti 2. Oman tietoisuuden ja itsetuntemuksen syventämistä.

14.-15.9.2024 YHTEINEN

 • Seminaari psykodraaman soveltamisesta tehtyjen artikkelien pohjalta.

19.-20.10.2024 YHTEINEN

 • Ohjausnäyteviikonloppu I

15.-17.11.2024 YHTEINEN

 • Ohjausnäyteviikonloppu II

Valmistumista juhlistetaan

30.11-1.12.2024 Morenopäivillä (sisältyvät koulutusmaksuun)

TUTKINNON SUORITTAMINEN:

Tutkinto koostuu:

 • lähiopetusjaksoista
 • vertaisryhmässä työskentelystä
 • kirjallisista tehtävistä
 • kirjallisuudesta
 • artikkelin kirjoittamisesta
 • ohjausnäytteen antamisesta
 • oman ryhmän ohjaamisesta (pitkä ryhmäprosessi, lyhyet prosessit ja teematyöskentely) yhteensä 200 h
 • Morenopäiville osallistumisesta

OSAAMISEN OSA-ALUEET

 • Itsetuntemus ja roolitietoisuus
 • Ryhmän ilmiöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen
 • Psykodraaman vaiheiden ja tekniikoiden joustava käyttö
 • Omien työskentelytapojen tiedostaminen ja niiden perustelu
 • Rakentava defenssien kohtaaminen
 • Luovan ryhmäprosessin virittäminen, kasvattaminen ja ylläpito
 • Palautteen vastaan ottaminen ja hyödyntäminen

KOULUTTAJAT:

 • Päivi Rahmel, KM. TO STOry, Psykodraama-ja tarinateatterikouluttaja TEP. Narratiivinen valmentaja WBSEC  (tuotekehittäjän ammattitutkinto).
 • Reijo Rautiainen
 • Jori Linnamäki
 • sekä vierailevia asiantuntijoita

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET:

Koulutuksen kokonaishinta on 5550 euroa + alv 24 %. Koulutusmaksu sisältää:

 • Seminaaripäivät (36 päivää)
 • Artikkelin kirjoittamisen ohjausmaksu
 • Ohjausnäytteet seminaaripäivinä
 • Verkkoalustan käyttö
 • Kahvit / teet seminaaripäivinä
 • osallistumisen Morenopäiviin 2024. Vuonna 2023 olevat Morenopäivät eivät sisälly koulutusmaksuun
 • Internaattien täysihoito- ja majoitusmaksut eivät sisälly koulutuksen hintaan.

KOULUTUKSEEN HYVÄKSYMINEN:

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

 • edeltävä PDO–tutkinto.
 • soveltuva korkeakoulututkinto (poikkeustapauksessa muu).
 • suositus PDO–opiskelun aikaiselta kouluttajalta.
 • soveltuvuus (arvioidaan suosituksen ja haastattelun pohjalla).
 • työ, johon koulutuksessa opittavaa voi soveltaa.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ:

Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti yhteistyössä Kasvunpaikka Oy:n kanssa.

Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet voivat käyttää kansainvälistä Psykodraamaohjaaja CP -nimekettä, jonka koulutusvaatimukset ovat NBBE:n vahvistamat (https://nbbe.eu/).

HAKEMINEN KOULUTUKSEEN 15.10.2022 ALKAEN:

Koulutukseen haku on avoinna. Hae viimeistään 15.1.2023. Kaikki koulutukseen hakevat haastatellaan ennen koulutusta.

Koulutukseen haetaan verkossa: hakulomake

Kysy lisätietoja Päivi Rahmel paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi.

Koulutuksen esite: lataa tästä

Katso myös: