Psykodraamaohjaaja CP -koulutus 2023-2024 (60 op) työnohjauksen, organisaatioiden ja koulutuksen aloille Helsingissä

PSYKODRAAMAOHJAAJAKOULUTUS CP (CERTIFIED PRACTITIONER)

TYÖNOHJAAJAKOULUTUS (60 op)

KENELLE:

Koulutus on tarkoitettu psykodraamaohjaajakoulutuksen suorittaneille.

MITÄ:

Tavoitteena on syventää osaamista psykodraaman ammattilaisena työnohjauksen ja organisaatioiden maailmassa. Koulutuksessa opitaan ohjaamaan työyhteisöjä, ryhmiä, tiimejä ja yksilöitä organisaatioiden maailmassa sekä julkisella, yksityisellä että 3. sektorilla. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n standardit, ja koulutuksen suorittanut voi hakea STOryn jäseneksi

Koulutus antaa valmiuksia myös teemallisten koulutustilanteiden draamalliseen ohjaamiseen ja antaa kansainvälisen CP-ohjaajapätevyyden. Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä toisen CP-linjan opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa.

MISSÄ:

Koulutus toteutetaan pääosin Helsingissä; kesäinternaatti 2023 Etelä-Suomessa.

MILLOIN:

Koulutus on kaksivuotinen ja toteutuu seuraavan aikataulun mukaisesti:

17.-18.2.2023

 • Työnohjaus työmenetelmänä ja yhteydet lähimenetelmiin
 • Yksilöiden, tiimien, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Yksilön ja ryhmän ohjaaminen prosessina työnohjauksessa

18.-19.3.2023 YHTEINEN

 • Aihelähtöisyys ja monimuotoinen draama. Morenolainen filosofia ja ihmiskäsitys. Aksiomaattiset ja elämänkatsomukselliset kysymykset (aksiodraama).

15.-16.4.2023

 • Vuorovaikutus toiminnan ja oppimisen perustana
 • Aikuisen kokemuksellinen oppiminen ja kehittyminen yksilönä, ryhmässä ja työyhteisössä

6.-7.5.2023

 • Pitkien oppimis- ja kasvuprosessien ohjaamisen erityispiirteet

3.-7.7.2023

 • Internaatti: Sosiometria ja sosiometrinen testi ryhmädynamiikan tukena.

2.-3.9.2023

 • Luovien toiminnallisten menetelmien soveltaminen työnohjauksessa
 • Luovat toiminnalliset menetelmät ja prosessin ohjaaminen työnohjauksessa

7.-8.10.2023

 • Ryhmädynamiikka työnohjauksissa

11.-12.11.2023

 • Moreno-päivät (hinta sisältyy koulutusmaksuun)

2.-3.12.2023

 • Työorganisaatiot kehittymisen ja työnohjauksen kontekstina

20.-21.1.2024

 • Työnohjauksen järjestelyt ja sopimukset

2.-3.3.2024 YHTEINEN

 • Aihelähtöisyys ja monimuotoinen draama. Yhteiskunnalliset kysymykset.

16.-17.3.2024

 • Työnohjaus verkossa – menetelmiä ja applikaatioita

20.-21.4.2024

 • Työnohjauksen arvot ja etiikka
 • Työnohjaajan identiteetti ja oma kasvu työnohjaajaksi

18.-19.5.2024

 • Aihelähtöisyys ja monimuotoinen draama. Koulutuksessa nousevat ajankohtaiset teemat.

14.-15.9.2024 YHTEINEN

 • Seminaari psykodraaman soveltamisesta tehtyjen artikkelien pohjalta.

19.-20.10.2024 YHTEINEN

 • Ohjausnäyteviikonloppu I

15.-17.11.2024 YHTEINEN

 • Ohjausnäyteviikonloppu II

Valmistumista juhlistetaan

30.11-1.12.2024 Morenopäivillä (eivät sisälly koulutusmaksuun)

KIRJALLISUUS:

Koulutuksessa käytettävä kirjallisuus muodostuu pääasiassa englanninkielisistä psykodraaman ydinkirjallisuudesta sekä ajankohtaisista artikkeleista sekä pääasiassa suomenkielisestä työnohjauksen kirjallisuudesta. Kirjallisuutta luetaan noin 2000 sivua.

TUTKINNON SUORITTAMINEN:

Tutkinto koostuu:

 • lähiopetusjaksoista
 • vertaisryhmässä työskentelystä
 • kirjallisista tehtävistä
 • kirjallisuudesta
 • artikkelin kirjoittamisesta
 • ohjausnäytteen antamisesta
 • työnohjausharjoittelusta (80 h) sekä oman ryhmän ohjaamisesta (pitkä ryhmäprosessi, lyhyet prosessit ja teematyöskentely) yhteensä 200 h
 • Morenopäiville osallistumisesta

OSAAMISEN OSA-ALUEET:

 • Itsetuntemus ja roolitietoisuus
 • Ryhmän ilmiöiden tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen
 • Psykodraaman vaiheiden ja tekniikoiden joustava käyttö
 • Omien työskentelytapojen tiedostaminen ja niiden perustelu
 • Rakentava spontaanisuuden esteiden kanssa työskentely (defenssien kohtaaminen)
 • Luovan ryhmäprosessin virittäminen, kasvattaminen ja ylläpito
 • Palautteen vastaan ottaminen ja hyödyntäminen

KOULUTTAJAT:

 • Reijo Kauppila, KM (aikuiskoulutus), psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry ja työnohjaajakouluttaja, sertifioitu business coach, YAT Yrittäjän ammattitutkinto
 • Lara Nurminen, yhteisöpedagogi, työnohjaaja, tarinateatteriohjaaja, psykodraamakouluttajaopiskelija TEP
 • sekä vierailevia asiantuntijoita

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET:

Koulutuksen kokonaishinta on 5550 euroa + alv 24 %. Koulutusmaksu sisältää:

 • Seminaaripäivät (36 päivää) ja näihin sisältyvä työnohjaus harjoitteluun
 • Artikkelin kirjoittamisen ohjausmaksu
 • Ohjausnäytteet seminaaripäivinä
 • Verkkoalustan käyttö
 • Kahvit / teet seminaaripäivinä
 • Moreno-päivät 2023. Vuonna 2024 koulutuksen päättymisen jälkeen olevat Moreno-päivät eivät sisälly koulutusmaksuun.
 • Internaatin täysihoito- ja majoitusmaksut eivät sisälly koulutuksen hintaan.

KOULUTUKSEEN HYVÄKSYMINEN:

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

 • edeltävä psykodraamaohjaajatutkinto.
 • soveltuva korkeakoulututkinto (poikkeustapauksessa muu).
 • ammatillista koulutusta ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta sekä kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista.
 • suositus psykodraamaohjaajaopiskelun aikaiselta kouluttajalta.
 • soveltuvuus (arvioidaan suosituksen ja haastattelun pohjalla).
 • työ, johon koulutuksessa opittavaa voi soveltaa.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti yhteistyössä Kasvunpaikka Oy:n kanssa.

Koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet voivat käyttää kansainvälistä Psykodraamaohjaaja CP -nimikettä, jonka koulutusvaatimukset ovat NBBE.n vahvistamat (https://nbbe.eu/).

HAKEMINEN KOULUTUKSEEN 15.10.2022 ALKAEN

Koulutukseen haku on avoinna. Hae viimeistään 15.1.2023. Kaikki koulutukseen hakevat haastatellaan ennen koulutusta.

Koulutukseen haetaan verkossa: hakulomake

Kysy lisätietoja Reijo Kauppila reijo.kauppila@ihmis.fi.

Koulutuksen esite: lataa tästä

Katso myös: