Psykodraamaohjaajakoulutus (60 op) 2021-2022 Helsingissä alkaa huhtikuussa

Huhtikuussa 2021 alkava kaksivuotinen ohjaajakoulutus on tarkoitettu 2-3 vuotta psykodraamaan perustuvaa ryhmänohjausta opiskelleille ja/tai TRO/TTO-tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan psyko- ja sosiodraamassa ja niiden soveltamisessa.

Mitä saat?

 • Opit ohjaamaan prosesseja menetelmien käyttämisen lisäksi.
 • Kehität itsellesi sopivia tapoja toimia ja tehdä ohjaajana.
 • Opit kehittämään omaa työtäsi ja vuorovaikutussuhteitasi spontaanisti ja luovasti.
 • Opit tukemaan ryhmän ja sen jäsenten potentiaalin toteutumista.
 • Opit toimimaan ja selviytymään hyvin haastavistakin tilanteista.
 • Pystyt tukemaan enemmän omaa ja muiden toimintaa.
 • Koulutus tuo varmuutta ja uskallusta elää ja toimia.

Mitä teemme?

Kahden vuoden ohjaajakoulutuksen sisältö:

 • Morenolaisen psykodraaman ohjaamisen sekä sosiometrian teoria ja käytäntö.
 • Psyko-, sosio- ja aksiodraaman ohjaamisen prosessit ja menetelmät,
 • Ohjaaminen ja soveltaminen omassa työssä sekä psykodraamaryhmässä,
 • Oma kasvu psykodraamaohjaajaksi (tuetaan psykodraamaryhmäterapiassa).

Koulutus koostuu:

 • 33 lähipäivästä (sisältää seminaarit ja työnohjaukset)
 • 10 päivästä psykodraamaryhmäterapiaa koulutusryhmässä,
 • talvi/kesäkurssista tai Moreno-päivistä,
 • työskentelystä verkko-oppimisympäristössä (moodle) ja
 • kirjallisuuden lukemisesta ja pienryhmätyöskentelystä.

Lisäksi suositellaan kansainväliseen konferenssiin osallistumista.

Koulutukseen kuuluvat myös tutkielman tekeminen, tentti ja yksi ohjausnäyte koulutusryhmässä.

Koulutuksen lopussa on mahdollisuus valmistua psykodraamaohjaajaksi hyväksytyn koulutuksen ja sen jälkeen annetun hyväksytyn ohjausnäytteen perusteella.

Tämän psykodraamaohjaajakoulutuksen jälkeen on mahdollisuus erikoistua omalla soveltamisalalla psykodraamaohjaajaksi CP eli sertifioiduksi psykodraamaohjaajaksi. CP-koulutuksen laajuus vähintään on 60 op.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat psykodraamakouluttaja TEP Reijo Kauppila (KM (aikuiskasvatus), työnohjaaja STOry, sertifioitu coach) ja psykodraamakouluttaja TEP Sami Puumala (TM, työnohjaaja STOry). Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti.

Seminaarit

Kaksipäiväisissa seminaareissa opiskellaan seuraavia sisältöjä, niiden teoriaperustaa ja niihin liittyviä menetelmiä:

 • ryhmän ohjaaminen prosessina
 • sosiometria
 • psykodraamalliset menetelmät ja niiden käyttö prosessissa
 • sosiodraama
 • psykodraama
 • yksilöpsykodraama
 • psykodraaman käyttö soveltamisalueilla, esimerkiksi organisaatioissa ja traumatyöskentelyssä
 • ryhmän ja prosessien ohjaaminen verkossa
 • erityisseminaarit
 • kehittyminen ohjaajana ja oman persoonan käyttö ohjauksessa
 • ryhmän ohjaamisen työnohjaus
 • ohjauksen harjoittelu ja ohjausnäytteet.

Tässä ovat seminaarien päivämäärät:

2021

 • 23.-24.4., 21.-22.5., 26.-27.8., 17.-18.9., 21.-22.10. ja 3.-4.12.2021

2022

 • 21.-22.1., 24.-25.2., 25.-26.3., 21.-22.4., 20.-21.5., 25.-26.8., 23.-24.9., 13.-14.10., 18.-19.11. ja 8.-9.12.2022
 • Tutkielmien esittelyseminaari loppusyksy 2022 / alkuvuosi 2023

Seminaarien ohjelmaa voi tulla muutoksia.

Seminaarien lisäksi:

 • Psykodraamaterapia (10 pv) koulutusryhmässä keväällä-syksyllä 2022
 • Kirjallinen tentti syksyllä 2022
 • Ohjausharjoittelu:
  • Pitkän kasvuryhmän ohjaaminen
  • Omassa työssä psykodraaman soveltaminen
 • Tutkielman kirjoittaminen (tuki myös seminaarien välissä)
 • Kirjallisuuden opiskelu seminaarien välissä
 • Opiskeluryhmässä harjoittelu seminaarien välissä (ei joka jaksolla)

Osallistumismaksu

Koko kahden vuoden koulutus (60 op) 6800 + alv. (yksityishenkilöt), 8432 + alv. (organisaatiot)

 • esim. kuukausittain 340 euroa + alv (yksityishenkilöt) (10 kuukautta vuodessa)

Koulutusmaksu sisältää

 • Seminaaripäivät (32 päivää)
 • Terapiapäivät (10 päivää)
 • Tutkielmien esittelyseminaari (1 pvä)
 • Tenttimaksu
 • Tutkielman tarkastusmaksu
 • Verkkoalustan käyttö
 • Lounaat ja kahvit / teet seminaari- ja terapiapäivinä

Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään jokin seuraavista koulutuksista:

 • ryhmän ohjaamisen koulutus (30 op) ja ryhmän ohjaamisen jatkokoulutus (30 op) TAI
 • TRO/TTO-tutkinto TAI
 • 2-3 vuotta TRO-tutkintoon johtavia opintoja TAI
 • teoria- ja menetelmäperustaltaan soveltuva muu koulutus (käsitellään erikseen).

Koulutukseen hakeminen

Haku koulutukseen on avoinna 30.3.2021 asti. Koulutukseen haetaan verkossa osoitteessa:

Hakemus koulutukseen

Koulutukseen hakeneet haastatellaan hakemuksen jättämisen jälkeen.

Koulutuspaikka

Helsingin psykodraamainstituutti

Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki ( www.sofia.fi )

Lisätietoja

Reijo Kauppila, sähköposti reijo.kauppila@ihmis.fi  ja 044 599 3377.

Tässä on esite pdf-muodossa.

Katso myös: