Psykodraamaohjaajakoulutus hahmoterapeuteille (40 op) 2022-2023 Helsingissä alkaa maaliskuussa 2022

Tule täydentämään osaamistasi psykodraamassa!

Maaliskuussa 2022 alkava ohjaajakoulutus on tarkoitettu valmistuneille tai opintojensa loppuvaiheessa oleville hahmoterapeuteille, jotka haluavat kehittää osaamistaan psykodraamassa ja sen soveltamisessa. Myös muiden terapian / psykoterapian suuntausten koulutetut ammattilaiset voivat hakea tähän koulutukseen.

Mitä saat?

 • Opit ohjaamaan psykodraamaan perustuvia ryhmä- ja yksilöprosesseja menetelmien käyttämisen lisäksi.
 • Kehität itsellesi sopivia tapoja toimia ja tehdä psykodraamaohjaajana.
 • Opit kehittämään omaa työtäsi ja vuorovaikutussuhteitasi spontaanisti ja luovasti.
 • Opit tukemaan ryhmän ja sen jäsenten potentiaalin toteutumista.
 • Opit toimimaan ja selviytymään hyvin haastavistakin tilanteista.
 • Pystyt tukemaan enemmän omaa ja muiden toimintaa.
 • Koulutus tuo varmuutta ja uskallusta elää ja toimia.

Mitä teemme?

Vuoden kestävän ohjaajakoulutuksen sisältö:

 • Morenolaisen psykodraaman ohjaamisen sekä sosiometrian teoria ja käytäntö.
 • Psyko-, sosio- ja aksiodraaman ohjaamisen prosessit ja menetelmät.
 • Ohjaaminen ja soveltaminen omassa työssä sekä psykodraamaryhmässä.
 • Oma kasvu psykodraamaohjaajaksi (tuetaan psykodraamaryhmäterapiassa).

Koulutus koostuu:

 • 24 lähipäivästä (sisältää seminaarit ja työnohjaukset)
 • 6 päivästä psykodraamaryhmäterapiaa koulutusryhmässä,
 • talvi/kesäkurssista tai Moreno-päivistä,
 • työskentelystä verkko-oppimisympäristössä (moodle) ja
 • kirjallisuuden lukemisesta ja pienryhmätyöskentelystä.

Lisäksi suositellaan kansalliseen tai kansainväliseen psykodraamakonferenssiin osallistumista.

Koulutukseen kuuluvat myös tutkielman tekeminen, tentti ja yksi ohjausnäyte koulutusryhmässä.

Koulutuksen lopussa on mahdollisuus valmistua psykodraamaohjaajaksi hyväksytyn koulutuksen ja hyväksytyn ohjausnäytteen perusteella.

Tämän psykodraamaohjaajakoulutuksen jälkeen on mahdollisuus erikoistua omalla soveltamisalalla psykodraamaohjaajaksi CP eli kansainvälisesti sertifioiduksi psykodraamaohjaajaksi. CP-koulutuksen laajuus vähintään on 60 op.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat psykodraamakouluttaja TEP Reijo Kauppila (KM (aikuiskasvatus), työnohjaaja STOry, sertifioitu coach) ja psykodraamakouluttaja TEP -opiskelija Heikki Törmi (TeM, hahmoterapeutti, psykologian opiskelija). Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti.

Seminaarit

Kaksipäiväisissa seminaareissa opiskellaan seuraavia sisältöjä, niiden teoriaperustaa ja niihin liittyviä menetelmiä:

 • ryhmän ohjaaminen prosessina
 • sosiometria
 • psykodraamalliset menetelmät ja niiden käyttö prosessissa
 • sosiodraama
 • psykodraama
 • yksilöpsykodraama
 • psykodraaman käyttö soveltamisalueilla, esimerkiksi organisaatioissa ja työnohjauksessa
 • ryhmän ja prosessien ohjaaminen verkossa
 • kehittyminen ohjaajana ja oman persoonan käyttö ohjauksessa
 • psykodraaman käytön työnohjaus
 • ohjauksen harjoittelu ja ohjausnäytteet.

Tässä ovat seminaarien päivämäärät:

2022

11.-12.3., 29.-30.4., 27.-28.5., 17.-18.6., 12.-13.8., 16.-17.9., 21.-22.10., 2.-3.12.2022

2023

13.-14.1., 10.-11.2. ja 31.3.-2.4.2023

Seminaarien lisäksi:

 • Psykodraamaterapia (6 pv) koulutusryhmässä
 • Ohjausharjoittelu:
  • Pitkän kasvuryhmän ohjaaminen
  • Omassa työssä psykodraaman soveltaminen
 • Kirjallinen tentti
 • Tutkielman kirjoittaminen (tuki myös seminaarien välissä)
 • Kirjallisuuden opiskelu seminaarien välissä
 • Opiskeluryhmässä harjoittelu seminaarien välissä (ei joka jaksolla)
 • Osallistuminen kansalliseen psykodraamatapahtumaan kesällä/syksyllä 2022.
 • Tutkielmien esittelyseminaari keväällä 2023.

Koulutuksen hinta:

Koulutuksen hinta on 4700 + alv. 24% (yksityishenkilöt) ja 5828 + alv. 24% (organisaatiot). Koulutuksen voi maksaa erissä.

Hinta sisältää:

 • koulutusseminaarit sekä lounaat ja kahvit seminaaripäivinä
 • näyteohjauksen seminaaripäivinä
 • tentti- ja tutkielmamaksut
 • verkkokoulutusalustan käytön
 • osallistumismaksun talvi/kesäkurssiin tai Moreno-päiviin.

Koulutukseen hakeminen:

Haku on avoinna, ja se päättyy 15.1.2022.

Koulutukseen haetaan verkossa: hakulomake.

Kaikki hakijat haastatellaan ennen koulutukseen hyväksymistä.

Koulutus aloitetaan 5 osallistujalla, enintään koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa. Hae mukaan pian, ja varmista paikkasi.

Lisätietoja:

Reijo Kauppilalta reijo.kauppila@ihmis.fi ja 044 599 3377

Heikki Törmiltä tormi@mac.com ja 050 520 7790

Katso myös: