Ryhmän ohjaamisen koulutus

Ryhmän ohjaamisen koulutus 2019 (organisaatiot, johtaminen, koulutus, työnohjaus, 30 op), Helsingissä

Helsingin psykodraamainstituutti
Laajuus: 30 op
Hakuaika päättyy 10.12.2018

Helsingin psykodraamainstituutti järjestää ryhmän ohjaamisen koulutuksen, joka alkaa tammikuussa 2019 Helsingissä.

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet, kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ja tutustutaan toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen. Koulutuksessa kehitetään valmiuksia ryhmien ohjaamisessa omassa työssä. Kokemuksellisen prosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä.

Koulutus soveltuu 30 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi tai myös ammatillisen erityiskoulutuksen aloitukseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, joissa se on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen vaihe.  Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Kohderyhmät

Koulutus on tarkoitettu ryhmiä tai tiimejä ohjaaville

 • valmentajille, kouluttajille ja opettajille
 • esimiehille ja tiimivetäjille
 • työnohjaajille ja coacheille
 • työssään asiakas- tai harrasteryhmiä ohjaaville
 • HR-ammattilaisille
 • kaikille, jotka haluavat onnistua paremmin ryhmien kanssa toimimisessa

Tavoitteet

 • Ryhmänohjaamisen taitojen syvempi ymmärrys tiedollisesti ja käytännön kokemuksina
 • Toiminnallisen työskentelyn perusmenetelmien hallinta
 • Morenolaisen teorian ja ryhmädynamiikan perusteiden omaksuminen
 • Oman ohjaajaidentiteetin vahvistuminen
 • Oman ryhmäroolin tutkimista ja kehittämistä kokemuksellisessa oppimisprosessissa

Oppiminen perustuu kokemuksen, uuden tiedon, dialogin ja reflektion yhdistämiseen. Toiminnalliset ja kokemukselliset menetelmät tukevat uuden oppimista käytännössä. Koulutukseen osallistuva tekee koulutuksessa käsiteltäväksi soveltuvaa ohjaustyötä omassa työssään. Koulutukseen sisältyy lisäksi aihepiirin kirjallisuutta. Koulutus painottuu kuitenkin käytännön oppimiseen ja kokemuksellisen työskentelyyn.

Koulutuksen suorittanut voi hakea jatkamaan koulutustaan Helsingin psykodraamainstituutin psykodraamaohjaajan tutkintoon ja siihen liittyen myös toiminnallisia menetelmiä hyödyntävään työnohjaajakoulutukseen.

Sisällöt

Koulutus sisältää seitsemän kaksipäiväistä ja yhden kolmipäiväisen seminaarin. Seminaarit ja niiden teemat ovat:

 • 14.-15.1.2019 Aloitusseminaari: Ryhmän ohjaaminen työssä ja työnä
 • 1.-3.2.2019 Ryhmä, roolit ja ryhmäroolit
 • 14.-15.3.2019 Ryhmän sisäiset ja ryhmien väliset suhteet
 • 15.-16.4.2019 Ryhmä toiminnan, oppimisen ja kehittymisen ympäristönä
 • 3.-5.5.2019 Jäsenkokemusryhmä: Oman ohjaajuuden tutkimista psykodraaman avulla
 • 10.-11.6.2019 Ryhmän ohjaajan persoona työvälineenä
 • 12.-13.8.2019 Vaativat ryhmätilanteet
 • 9.-10.9.2019 Päätösseminaari: Ohjaajana kehittyminen

Seminaareissa käytetään luentojen lisäksi osallistavia ja kokemuksellisia menetelmiä, joita harjoitellaan myös vertaisryhmissä ja omassa työssä. Sisällöt rytmitetään koulutusryhmän etenemisen mukaisesti.

Laajuus

Koulutus on laajuudeltaan 30 op. Koulutuksen elementit ovat:

 • lähijaksot: seminaarit (14 pv) ja jäsenkokemusryhmä (3 pv)
 • verkkokurssi moodle-oppimisympäristössä
 • alan kirjallisuuden opiskelu ja kirjallisuusreferaatit
 • oppimispäiväkirja
 • työssä tapahtuva harjoittelu ja sen työnohjaus
 • työskentely vertaisryhmissä seminaaripäivien välissä

Opiskelu toteutetaan moniammatillisessa ryhmässä. Opiskelu on osa-aikaista monimuoto-opiskelua.

Koulutuksen lähtökohdat

Koulutus perustuu morenolaiseen viitekehykseen, johon yhdistetään systeemiajattelua ja neuropsykologian tutkimustuloksia. Koulutuksen tausta-ajattelun keskeisiä käsitteitä ovat:

 • suhde itseen, toisiin ihmisiin ja kokonaisuuteen,
 • kokemuksellisuus ja nykyhetken merkitys toiminnan perustana,
 • spontaanius ja luovuus mielekkään toiminnan lähteinä.

Lue lisää morenolaisesta viitekehyksestä

Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään

 • opisto- tai korkeakoulutasoista pohjakoulutusta
 • työtä, jossa voi soveltaa oppimaansa
 • riittävää kokemusta psykodraamamenetelmästä jollakin sen sovellusalueella (tällaista kokemusta voi hankkia myös kevään ja syksyn 2018 aikana soveltuvista Ihmissuhdetyö ry:n ryhmistä tai erityisseminaareista)
 • soveltuvuutta ryhmätyöhön
 • mahdollisuutta ohjata omaa ryhmää koulutuksen ajan

Kouluttajat

Reijo Kauppila

Psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry, coach ACC, KM (aikuiskoulutus)

 • pääkouluttaja ja vastuuhenkilö

Reijo Rautiainen

Psykodraamakouluttaja TEP, tarinateatterikouluttaja, sosionomi, psykoterapeutti

 • jäsenkokemusryhmän ohjaaja

Hakumenettely

Hakijat haastatellaan ennen koulutuksen alkua. Opiskelijat valintaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutukseen haetaan tällä lomakkeella: hakulomake.

Hakuaika päättyy 10.12.2018.

Osallistumismaksu

Organisaatiot: 2418 € + alv. 24%.

Yksityishenkilöt: 1950 € + alv, yhteensä 2418 €.

Koulutus voidaan maksaa myös erissä.

Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti.

Tutustu Helsingin psykodraamainstituuttiin tässä ja Ihmissuhdetyö ry:een tässä.

Koulutuspaikka

Helsingin psykodraamainstituutti

Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki

Lisätiedot

Reijo Kauppila

reijo.kauppila@ihmis.fi ja 044 599 3377