Ryhmän ohjaamisen koulutus

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet, kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ja tutustutaan toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen. Koulutuksessa kehitetään valmiuksia ryhmien ohjaamisessa omassa työssä. Kokemuksellisen prosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä.

Koulutus muodostaa 60 opintopisteen kokonaisuuden, joka voidaan suorittaa useammassa jaksossa. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa psykodraamaohjaajakoulutukseen (60 op, 2 vuotta) Koulutusta voi jatkaa myös toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan (TRO) tutkintoon. Se tapahtuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti, johon sisältyy mm. valinnaisia opintoja ja työnohjausta.

Koulutus soveltuu täydennyskoulutukseksi tai myös ammatillisen erityiskoulutuksen aloitukseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, joissa se on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen vaihe.  Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Alkavat koulutukset

Katso lisätietoja alkavista koulutuksista:

Ryhmän ohjaamisen koulutus 1/2021 (organisaatiot, johtaminen, valmentaminen, koulutus, työnohjaus, 15 op) tammikuussa Helsingissä

Ryhmänohjauksen koulutus kirkollisten työalojen työntekijöille Turussa alkaa tammikuussa 2021

Ennakkotieto: Psykodraamaohjaajakoulutus (60 op) alkaa Helsingissä huhtikuussa 2021. Lisätietoja lokakuussa 2020.