Ryhmän ohjaamisen koulutus 2020 (30 op) Tampereella

Sosiaali- ja terveysalan, koulutus- ja kasvatusalan ja kirkollisen kentän työntekijöille

Koulutuksen tavoite ja sisältö:

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet, kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ja tutustutaan toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen. Koulutuksessa kehitetään valmiuksia ryhmien ohjaamisessa omassa työssä.  Kokemuksellisen prosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä.

Koulutus soveltuu joko 30 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi tai myös ammatillisen erityiskoulutuksen aloitukseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, joissa se on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen vaihe. Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Koulutuksen järjestäjä ja kouluttajat:

Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti. Koulutuksen suorittanut voi hakea jatkamaan koulutustaan Helsingin psykodraamainstituutin psykodraamaohjaajan tutkintoon ja siihen liittyen myös toiminnallisia menetelmiä hyödyntävään työnohjaajakoulutukseen.

Vastaava kouluttaja on psykodraamakouluttaja (TEP) Sami Puumala.

Koulutuspaikka:

Koulutusjaksot pidetään Tampereen keskustassa sijaitsevissa Teopolis-opiston tiloissa, Sairaalankatu 5-7. (Opisto ei ole vastuussa koulutuksesta, vaan toimii tilojen vuokraajana.)

Koulutuksen rakenne:

Koulutus alkaa etäjaksolla joulukuussa 2019. Koulutus sisältää seitsemän kaksipäiväistä ja yhden kolmipäiväisen lähijakson. Koulutuspäivät pidetään pe klo 10-17 ja la klo 9.30-16.30 seuraavina päivinä:

  • 10.-11.1.
  • 7.-8.2.
  • 6.-7.3.
  • 3.-4.4.
  • 8.-9.5.
  • 5.-6.6.
  • 20.-22.8. (to-la),
  • 2.-3.10. (poikkeavat kellonajat, pe 9-16, la 12-17).

Koulutukseen osallistuva tekee koulutuksessa käsiteltäväksi soveltuvaa ohjaustyötä omassa työssään. Koulutukseen sisältyy lisäksi aihepiirin kirjallisuutta. Koulutus painottuu kuitenkin käytännön oppimiseen ja kokemuksellisen työskentelyyn.

Koulutusesite, jossa kuvataan tarkemmin koulutusjaksojen sisältö, on saatavissa vastaavalta kouluttajalta, johon voi olla yhteydessä myös muissa koulutukseen liittyvissä kysymyksissä:

Sami Puumala, 050 534 9191, sami.puumala@ihmis.fi

Kustannukset:

Koulutusmaksu on 2650 € + alv. yksityisille henkilöille ja 3286 + alv yrityksille. Koulutusmaksuun sisältyy koulutuksen lisäksi kaikkina koulutuspäivinä aamupäivä- ja iltapäiväkahvi sekä perjantaisin lounas. Lauantaisin lounas on mahdollista omakustanteisesti koulutuspaikan läheisyydessä olevissa ruokailupaikoissa.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella: ilmoittaudu

Ilmoittautuneet haastatellaan ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumisaika päättyy 13.12.2019.

Katso myös: