Ryhmän ohjaamisen koulutus (30 op) 2023 Kuopiossa alkaa elokuussa 2023 - haku on avoinna!

Ryhmän ohjaamisen koulutus (30 op) 2023

Kuopio - Joensuu

Kenelle?

Koulutus soveltuu erilaisten ryhmien kanssa työskenteleville, mm. sosiaali- ja terveysalan, koulutus- ja kasvatusalan ja kirkollisen kentän työntekijöille sekä työ- ja muiden organisaatioiden kanssa työskenteleville.

Koulutuksen tavoite ja sisältö:

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet, kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ja tutustutaan toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen. Koulutuksessa kehitetään valmiuksia ryhmien ohjaamisessa omassa työssä.  Kokemuksellisen prosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä.

Koulutus soveltuu joko 30 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi tai myös ammatillisen erityiskoulutuksen aloitukseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, joissa se on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen vaihe. Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Koulutuksen järjestäjä ja kouluttajat:

Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti. Koulutuksen suorittanut voi hakea jatkamaan koulutustaan Helsingin psykodraamainstituutin psykodraamaohjaajan tutkintoon ja siihen liittyen myös toiminnallisia menetelmiä hyödyntävään työnohjaajakoulutukseen.

Kouluttajat ovat psykodraamakouluttaja (TEP) Sami Puumala ja psykodraamakouluttajaksi opiskeleva psykodraamaohjaaja (CP) Laura Nurminen.

Koulutuksen rakenne:

Koulutus sisältää kuusi kaksipäiväistä koulutusjaksoa. Ne pidetään pe klo 10–17 ja la klo 9–16 seuraavina päivinä: 24.–25.8.23 (to-pe), 29.–30.9.23, 8.-9.12.23, 12.-13.1.24, 9.-10.2.24 sekä 14.-15.3.24. Lisäksi koulutukseen sisältyy neli- tai viisipäiväinen intensiivijakso (ryhmäkoosta riippuen) 6.-9.11.23.

Koulutusjaksojen välillä osallistujat tekevät kirjallisia välitehtäviä ja perehtyvät koulutukseen sisältyvään kirjallisuuteen. Lisäksi koulutukseen osallistuvilla tulee olla mahdollisuus tehdä koulutuksessa käsiteltäväksi soveltuvaa ohjaustyötä omassa työssään tai muulla tavoin järjestettynä.

Koulutuksen järjestelyt:

Koulutuspaikat:

Kaksipäiväiset koulutusjaksot pidetään Kuopion keskustassa sijaitsevissa Kuopion ortodoksisen seurakunnan tiloissa, Snellmaninkatu 8 Kuopio. Intensiivijakso pidetään Joensuussa Vaivion kurssikeskuksessa, Vaiviontie 21 B 83460 Harinjärvi.

Ruokailut ja majoitus:

Intensiivijakso edellyttää majoittumista kurssikeskuksessa, poikkeuksista sovitaan kouluttajien kanssa. Kaksipäiväisiin koulutusjaksoihin ei sisälly majoitusta. Intensiivijaksoihin sisältyy täysihoito. Kaksi päiväisiin jaksoihin sisältyy aamupäivä- ja iltapäiväkahvi. Koulutuspäiviin sisältyy lounastauko, jolloin on mahdollisuus omatoimiseen ruokailuun koulutuspaikan lähistöllä olevissa lounaspaikoissa. Koulutuspaikassa on osallistujien käytössä keittiö varusteineen ja siten mahdollisuus myös ruokailuun omin eväin.

Kustannukset:

Koulutusmaksu on 2100 € + alv (24 %) yksityisille henkilöille/2604 + alv (24 %).  yrityksille ja yhteisöille.

Koulutukseen sisältyvän intensiivijakson kustannukset täysihoidolla ovat 325 €/4 pv jakso tai 420 €/5 pv jakso.

Koulutusesite

jossa kuvataan tarkemmin koulutusjaksojen sisältö, on saatavissa vastaavalta kouluttajalta, johon voi olla yhteydessä koulutukseen liittyvissä kysymyksissä:

Sami Puumala, 050 534 9191, sami.puumala@evl.fi.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella verkossa: ilmoittautumislomake.

Ilmoittautuneet haastatellaan ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautumisaika päättyy 30.6.2023.

Helsingin psykodraamainstituutti

Helsingin psykodraamainstituutti on Ihmissuhdetyö ry:n psykodraamakoulutuksesta vastaava ja sitä järjestävä osasto. Instituutissa on voinut opiskella psykodraamaa ammatillisena täydennyskoulutuksena vuodesta 1996 alkaen. Instituutin kouluttajat ovat Morenolaisen psykodraaman kouluttajayhdistyksen (MOPSI) jäseniä. MOPSI kehittää psykodraaman koulutusta, teoriaa ja käytäntöjä sekä huolehtii koulutusstandardeista. MOPSIn kouluttajat ovat suorittaneet kansainvälisen kouluttajatutkinnon (TEP Trainer, Educator and Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy).

Helsingin psykodraamainstituutti on FEPTOn (Federation of European Psychodrama Training Organisations) jäsen ja toimii yhteistyössä NBBE:n (Nordic and Baltic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy) kanssa. Instituutin psykodraamaohjaajat käyttävät NBBE:n nimikettä Certified practitioner (CP) ja kouluttajat nimikettä Trainer, Educator and Practitioner (TEP).

Ihmissuhdetyö ry

Helsingin psykodraamainstituutti toimii Ihmissuhdetyön ry:n koulutuksen toimialan yhteydessä. Yhdistykseen voi tutustua sen verkkosivuilla www.ihmis.fi.

Ihmissuhdetyö ry:n perustehtävä on edistää yksilöiden, ryhmien  ja yhteisöjen hyvinvointia. Yhdistykseen kuuluu ryhmien, yhteisöjen ja perheiden hyväksi ammatikseen työskenteleviä. Ihmissuhdetyö on verkosto, joka kokoaa sekä ammatikseen mm. kasvatuksen, koulutuksen, konsultoinnin, yhteisöjen kehittämisen, sosiaalialan, terveydenhoidon ja kirkollisen kentän ryhmämenetelmiä soveltavia, että kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Ihmissuhdetyön piirissä toimivilla on ryhmätyömenetelmien koulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, tai taideterapiassa tai tarinateatterin ohjaamisessa. Yhdistyksen piirissä kehitetään ryhmätyön morenolaisten menetelmien soveltamista ja koulutusta ja järjestetään sekä ammatillista täydennyskoulutusta että kansalaisille avointa koulutusta ja toimintaa.

Katso myös: