Ryhmänohjauksen koulutus kirkollisten työalojen työntekijöille Turussa alkaa alkuvuodesta 2023

Koulutusta on mahdollista täydentää Helsingin psykodraamainstituutissa 30 op:n laajuiseksi

Helsingin psykodraamainstituutti

Turun Kristillinen opisto

Koulutus siirtyy alkamaan alkuvuodesta 2023. Lisätietoja alkukesästä 2022.

Koulutuksen kohderyhmä:

Kirkollisella kentällä työskentelevät, seurakunnissa, järjestöissä, oppilaitoksissa tai muissa työtehtävissä tai vapaaehtoistoiminnassa.

Koulutuksen tavoite ja sisältö:

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet, kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ja tutustutaan toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen. Koulutuksessa kehitetään valmiuksia ryhmien ohjaamisessa omassa työssä.  Kokemuksellisen prosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä.

Koulutus soveltuu joko 30 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi tai myös ammatillisen erityiskoulutuksen aloitukseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, joissa se on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen vaihe. Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Koulutuksen järjestäjät:

Koulutuksen järjestävät Turun kristillinen opisto ja Helsingin psykodraamainstituutti. Koulutuksen suorittanut voi hakea jatkamaan koulutustaan Helsingin psykodraamainstituutin ryhmänohjaajan jatkokoulutukseen ja sen kautta toiminnallisen ryhmänohjaajan tai psykodraamaohjaajan tutkintoon toiminnallisia menetelmiä soveltavaan työnohjaajakoulutukseen.

Vastaava kouluttaja on psykodraamakouluttaja (TEP) Sami Puumala.

Koulutuksen toteutus:

Koulutus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa järjestetään Turun kristillisellä opistolla. Toinen osa järjestetään kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä.

Ensimmäinen osa on koulutuskokonaisuus RYHMÄT KIRKON TYÖSSÄ – Ryhmänohjauksen koulutus. Se toteutetaan osana kirkon henkilöstökoulutusta Turun kristillisellä opistolla, joka vastaa koulutuksen hallinnoinnista ja käytännön järjestelyistä. Koulutuksen sisällön vastuuorganisaatio on kirkon diakonian ja sielunhoidon yksikkö, yhteistyössä Helsingin psykodraamainstituutin kanssa. Ensimmäisen jakson voi suorittaa itsenäisenä kokonaisuutena, hakeutumatta toiseen jaksoon, ammatillisena täydennyskoulutuksena. Koulutus ei tällöin mahdollista jatkamista Helsingin psykodraamainstituutin ammatillisissa ryhmänohjaajan koulutuksissa.

Koulutuksen toinen osa toteutetaan Helsingin psykodraamainstituutissa, kulttuurikeskus Sofiassa. Sen suorittaminen oikeuttaa jatkamaan instituutin järjestämässä ryhmänohjaajan jatkokoulutuksessa (toisen vuoden koulutus) sekä sen kautta toiminnallisen ryhmänohjaajan (TRO) tai psykodraamaohjaajan (PDO) koulutuksissa.

Koulutuksen rakenne:

Lähijaksot ajankohdat ilmoitetaan elokuussa 2022. Lähijaksot pidetään Turun kristillisellä opistolla. Etäopetuspäivät sovitaan ensimmäisellä lähijaksolla.

Toinen osa koostuu kahdesta lähijaksosta ja yhdestä etäkoulutuspäivästä, jotka sovitaan myöhemmin koulutuksen aikana.

Koulutukseen osallistuva tekee koulutuksessa käsiteltäväksi soveltuvaa ohjaustyötä omassa työssään, perehtyy aihepiirin kirjallisuuteen sekä laatii koulutusjaksojen välillä etätehtäviä.

Kustannukset:

Ensimmäisen osan koulutusmaksu on 430 €, majoitus Turun kristillisellä opistolla 33-66 €/yö, ateriat koko ajalta 243€. Koulutukseen voi osallistua myös ilman majoitusta.

Toisen osan koulutusmaksu on 1.000 € + alv. yksityisille henkilöille ja 1.240 € + alv yrityksille. Koulutusmaksuun sisältyy koulutuksen lisäksi aamupäivä- ja iltapäiväkahvi. Koulutuspäivinä on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen kulttuurikeskus Sofiassa tai koulutuspaikan läheisyydessä olevissa ruokailupaikoissa. Kulttuurikeskus Sofiassa on mahdollisuus majoittumiseen lähikoulutusjaksoilla.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut:

Ilmoittautuminen ensimmäiseen osaan ja kaikki sen järjestelyjä koskevat tiedustelut:

kurssipalvelut@tk-opisto.fi, https://turunkristillinenopisto.fi/kurssit/ryhmat-kirkon-tyossa/

Tässä on ensimmäisen osan esite (pdf). HUOM! Koulutuksen uudet päivämäärät ilmoitetaan kesään 2022 mennessä.

Ilmoittautumisohjeet toiseen osaan annetaan ensimmäisellä koulutusosiolla.

Koulutuksen sisältöä ja kouluttautumista koskevat tiedustelut: sami.puumala@evl.fi, 0503402758.

Katso myös: