Synny ja synnytä! Työpajat la 8.6.2019 10.30-13.30

"Syntymän sydämessä - uusia syntymiä siellä ja täällä eli työpajoja aiheen ja menetelmien ääreltä"

Työpajojen ja ohjaajien esittelyt

PD = toiminnalliset menetelmät, psykodraama, sosiodraama, aksiodraama, sosiometria

TT = tarinateatteri

1. Narratiivinen psykodraama (PD)

Työpajassa tutustutaan narratiiivisen terapian ajatteluun ja sovelletaan sitä psykodraaman ja tarinateatterin menetelmin. Keskiössä on tutkia dominoivien tarinoiden ja ainutkertaisten avautumien merkitystä oman elämämme tarinassa kokonaisuudessaan tai juuri nykyhetkeen liittyvissä kysymyksissä. Osallistujia pyydetään valmistautumaan työpajaan myös etsimällä jokin itseä puhutteleva myytti tai satu. Kertomus voi olla lapsuuden ydinsatu tai juuri nyt löytyvä inspiraation lähde.

Päivi Rahmel

Päivi on oppimisen psykologiaan suuntautunut kasvatustieteen maisteri, psykodraama- ja tarinateatterikouluttaja TEP sekä työnohjaaja (STOry). Elämäntyötänsä hän tekee draaman soveltajana ja kouluttajana hyvin moniammatillisissa konteksteissa sekä Metropolia amk:n että oman Kasvunpaikka Oy:n ja Tarinainstituutin kautta.

Päivi on kouluttanut tarinateatteriohjaajia vuodesta 1992 ja ollut suomalaisen tarinateatterin kehittäjä aivan menetelmän Suomeen rantautumisen alkuhetkistä saakka.

Narratiivinen psykodraama on hänen pitkäaikaisten rakkauksiensa, psykodraaman ja tarinateatterin liitto. Työskentelyssä liitetään orgaanisella tavalla molempia menetelmiä intensiivisesti yhteen ja ne integroituvat kiinnostavaksi kokonaisuudeksi ryhmän ja päähenkilön, kertojan hyväksi. Lähestymistapa tuo osallistujien mielestä väljyyttä oman tarinan työstämiseen ja suihkuttaa luovuuden voimaa itsensä kohtaamiseen.

2. Yhteisövoima synnyttää uutta (PD)

Kun ryhmä aikuisia opiskelijoita eri maista kokoontuu yhteen opiskelemaan, mitä siitä syntyy? Tässä työpajassa tutustumme yhteisövoimaiseen ryhmäprosessiin, joka tuottaa uutta luovaa oppimista. Työpaja perustuu vetäjän tekemään väitöskirjaan. Tutkimusmatkallaan workshopin vetäjä tutustui myös aineistoperustaiseen grouneded theory tutkimusmenetelmään, joka osoittautui yllättäen morenolaiseksi. Työpajassa tutustutaan myös siihen, miten aineistosta voi muun muassa roolinvaihdon avulla rakentua teoria.

Työpajassa käsitellään vähän teoriaa ja työskennellään paljon yhteisövoiman hengessä. Mukana on osallisuutta, yhteisöllisyyttä, luovuutta ja ohjaajuutta.  Opit vahvistamaan yhteisövoimaan niiden aikuisryhmien parissa, joiden kanssa työskentelet. Lisäksi työpajassa tapaamme niin Morenon kuin andragogi Lindemaninkin unohtamatta aivotutkija Damasiota. Peilaamme muun muassa Morenon kohtaamisen, spontaaniuden ja luovuuden käsitteitä aikuisryhmien oppimiseen ja aivojen toimintaan. Mikä sinun kysymyksesi on aikuisryhmän jäsenenä ja ohjaajana?

Tuovi Leppänen

Tuovi Leppänen on psykodraamaohjaaja, joka on työskennellyt 20 vuotta erilaisten aikuisten oppimisryhmien kanssa. Se aika on tuottanut loputtomasti pohdintaa siitä, mitä ryhmässä tapahtuu. Tuo pohdinta johti tutkimaan asiaa tarkemmin. Väitöskirja löytyy osoitteesta https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56980.

3. Tarinateatteri organisaatioissa – enemmän kuin pelkkä esitys! (TT)

Työpaja tarinateatteriohjaajille ja -näyttelijöille

Kehittäjän näkökulmasta organisaatioissa pidettävät tarinateatteriesitykset jäävät usein irrallisiksi muista organisaatiossa käytävistä keskusteluista. Myöskään rakkaan lajimme mahdollisuuksia merkityksellisten kohtaamisten synnyttäjänä ja uudistajana ei hyödynnetä täysimittaisesti.

Tässä työpajassa tutkimme, miten tarinateatteri voi auttaa tarkastelemaan ryhmän tämänhetkistä tarinaa, rajaamaan esiin nousevien aiheiden joukosta juuri nyt polttavimman kysymyksen ja uudistamaan tarinaa, jotta se palvelee paremmin ryhmän toiveita, tarpeita ja tavoitteita. Samalla seuraamme, mitä katsojien välisille merkityksellisille kohtaamisille tapahtuu narratiivisen prosessin aikana. 

Työpajan keskeisiä viitekehyksiä ovat narratiivinen coaching, merkitykselliset kohtaamiset ja kehollisuus.

Työpaja alkaa alustuksella, joka johdattelee osallistujia viitekehysten keskeisiin ajatuksiin. Sen jälkeen viitekehyksiä testataan yhdessä tarinateatterillisen työskentelyn kautta. Lopuksi keskustellaan havainnoista ja kokemuksista sekä poimitaan virikkeitä oman toiminnan kehittämiseen.

Leni Grünbaum

Leni rakastui tarinateatteriin vuonna 2009. Siitä lähtien hän on näytellyt, ja vuodesta 2017 myös ohjannut tarinateatteria. Tällä hetkellä hän näyttelee ja ohjaa Girls’ Camp -ryhmässä sekä toimii Tarjan kädet -ryhmän ohjaajana.

Leni on toiminut viimeiset 10 vuotta johdon coachina, fasilitaattorina ja valmentajana. Syksystä 2019 hän työskentelee Aalto-yliopistossa väitöskirjatutkijana. Koulutukseltaan Leni on KTM, tarinateatteriohjaaja TTO, psykodraamaohjaaja CP sekä johdon coach (Professional Certified Coach PCC & Certified Narrative Coach).

4. Näätä näki syvemmälle ja kevensi kerrontaa (TT)

Oululainen Tarinateatteri Tähellinen Tovi on liittänyt käsinukkeja näyttelijöiden rinnalle tarinoita tulkitsemaan. Ensimmäisten kertojen hulvattomat kokeilut synnyttivät uusia oivalluksia: Näätä näki syvemmälle, avasi näkökulmaa, ja auttoi kertojaa ja yleisöä nauramaan makeasti työelämän hankaluuksille tai joulustressille. Ihan vain omalla vilpittömällä ja hassulla olemuksellaan. Kuitenkin tarinaa ja kertojaa kunnioittaen.

”Oman tarinan näkeminen nukkejen esittämänä oli hillittömän hauskaa”, kertoo työpajan vetäjä, tarinateatteriohjaaja Liisa Vilppola. ”Myös näyttelijöiltä vaaditaan erityistä kuuntelemisen taitoa, oivalluskykyä, tilan antamista ja tilannetajua, kun rintarinnan kankaan takana esiinnytään. Sellaisenaan nuket sopivat siis näiden taitojen hiomiseen harjoitusmielessä, vaikka nukketeatteria ei esiintymiseen käyttäisikään. Tähellinen Tovi on ottanut nukkejäsenensä myös esiintyjikseen. Uuden tekniikan synnyttäminen on tapahtunut hiljattain vuoden sisällä ja Tähellinen Tovi on siinä siis vasta taaperovaiheessa. Kuitenkin yhä uskaliaampia ensiaskelia on jo otettu tarinankerronnan tiellä.”

Tervetuloa uuden syntyneen äärelle ihmettelemään ja tunnustelemaan. Työpajassa tehdään tarinateatteria menetelmää kunnioittaen: lämmitellään, kerrotaan, koetaan ja jaetaan. Perinteisten menetelmien rinnalla osallistujina ovat kuitenkin myös pörröiset käsinuket.

Osallistujamäärä max 15. Osallistujien käsinukkekaverit saavat tulla mukaan rajoituksetta.

Pajan ohjaa Liisa Vilppola & Tähellinen Tovi.

5. Ratkaisemattomat ristiriidat yhteisöissä ja organisaatioissa (PD)

Yhteisöt ja organisaatiot ovat täynnä ratkaisemattomia ristiriitoja, dilemmoja. Dilemmat synnyttävät jatkuvasti uusiutuvia konflikteja ellei dilemmojen kanssa opita elämään. Näin dilemmat ovat myös johtamisen ydinkysymyksiä.

Työstämme kokemuksellisesti dilemmoja ja konflikteja Anthony Williamsin käyttämällä organisaatioihin istuvalla dilemmamallilla. Tutkimme, miten sitä voisi soveltaa toiminnallisesti ja miten tuota mallia voisi uusia.

Jarmo Manner

Jarmo Manner on ylimmän johdon coach, johtoryhmäkehittäjä ja syvällisten kulttuurimuutosten rakentaja. Hän taustaltaan KTM (HRD/strategiat), psykodraamaohjaaja CP ja hankkinut laajan yksilö- ja organisaatiopsykologisen täydennyskoulutuksen. Jarmon kokemuksissa on pitkä oma johtamistausta. Hän on erityisen kiinnostunut yksilön toiminnasta ryhmissä ja ryhmien myönteisen syttymisen ja kukoistuksen tekijöistä sekä sosiaalisten verkostojen merkityksestä organisaatioissa.

6. Syntymä ja kuolema (TT/PD)

Syntymä ja kuolema, nuo ikiaikaiset kaksoset. Työpajassa tutkitaan suhdetta kuolemaan, omaan tulevaan tai jonkun läheisen. Menetelminä käytetään tarinateatteria ja/tai psykodraamaa tarpeen mukaan.

Reijo Rautiainen

Reijo on psykodraamakouluttaja TEP, tarinateatteriohjaaja, -kouluttaja ja – näyttelijä, yksilöpsykoterapeutti, työnohjaaja ja saattohoitajakouluttaja. Hän toimii yksityisenä psykoterapeuttina ja työnohjaajana, näyttelijänä Tarinateatteri Foxtrotissa sekä näyttelijä/ohjaajana BigMenissä sekä saattohoidon kouluttajana.

7. Taipuuko tarinateatteri taiteeksi (TT)

Miksi taidetta tarvitaan tarinateatterissa?

Mitä taide voi antaa tarinateatterille?

Miten vahvistaa tarinateatterin taiteellisuutta?

Opetin keväällä 2018 tarinateatteria Teatterikorkeakoulussa. Teimme opiskelijoiden kanssa taiteellisia kokeiluja, jotka veivät uusiin ja omituisiiin maisemiin: Voisiko minun tarinateatterini olla myös tällaista? Voisinko yli kaksikymmenvuotista kokemustani tarinateatterista viedä näihin suuntiin? 

Tässä työpajassa jatkan tutkimusmatkaani, erityisesti läsnäoloon, tarinan ytimeen, dramaturgiaan ja ilmaisullisiin valintoihin liittyen. Työpajassa työskennellään tietysti teatterillisin työvälinein.

Kimmo Kovanen

Olen toiminut toistakymmentä vuotta teatteriopettajana, -ohjaajana ja näytelmäkirjailijana.

Tällä hetkellä työskentelen taiteen ja luovan ilmaisun opettajana ammatillisessa koulutuksessa. Välillä kirjoitan ja ohjaan taidepläjäyksiä sinne missä inspiroituneet ihmisiä ja maisemat kohtaavat.

Olen myös tarinateatteri Foxtrottin jäsen.

8. Tarinoita karhulaaksosta – leikki trauma vakauttamisessa pakolaisperheissä (PD)

Työpajassa tutustutaan trauman vakauttamiseen turvapaikanhakija-, pakolais- ja maahanmuuttajaperheissä teorian ja käytännön kautta. Työpajan sisältö perustuu EBTS-hankkeessa (Evidence Based Trauma Stabilisation) kehittyy ohjelmaan ja siihen liittyvään koulutukseen, jotka perustuvat leikkiin (serious play), sosiodraamalliseen työskentelyyn ja sosiometriaan. Hanke toteutetaan 2017-2019 Suomessa, Saksassa ja Bulgariassa. Hankkeen rahoittaa Erasmus+ Aikuiskoulutus.

Trauman vakauttaminen perustuu tässä ohjelmassa lapsi-vanhempi-suhteen tukemiseen ja vahvistamiseen. Mukana on leikkiä, psykoedukaatiota sekä tarinoita. Tule tutkimaan pakolaisvanhemman ja -lapsen rooleissa, mitä tapahtuukaan karhujen pesissä ja laaksossa! Sovellamme työskentelyssä sosiometriaa, sosiodraamaa sekä ehkä myös aksiodraamaa.

Reijo Kauppila

Reijo Kauppila toimii hankkeen yhtenä kouluttajana sekä Helsingin psykodraamainstituutin johtajana ja pääkouluttajana. Hän on koulutukseltaan KM (aikuiskasvatus), psykodraamakouluttaja TEP, sertifioitu business coach ACC ja työnohjaaja (STOry) sekä työnohjaajakouluttaja. Reijo työskentelee erilaisissa organisaatioissa kouluttajana, ja tutkii aikuisten oppimista yksilöinä ja ryhmissä. Hän on erikoistunut johtamisessa mm. yhdessä kehittämiseen ja sen johtamiseen (kts. Johtajat osallistajista osallisiksi (DIAK) ja Sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittäminen (THL)). Reijo kouluttaa psykodraamaan perustuvaa työnohjausta ja coachingia kotimaan lisäksi mm. Virossa, Bulgariassa ja Saksassa. Hän on NBE:n varapresidentti (Nordic Board of Examiners of Psychodrama, Sociometry and Group Psychology) ja FEPTOn hallituksessa koulutuskomitean puheenjohtaja (Federation of European Psychodrama Training Organisations).

9. Integrating the "Other" in the Playback Story (TT)

In this workshop, Playback practitioners will explore and practice catching the essence of LGBTQ+ communities’ stories from a perspective of rebirth. In today’s global societies, there has been a lot progress in accepting and integrating non-binary or “traditional” sexual communities. However, there is a need to continue to integrate this progress in order to achieve acceptance. Through Playback Theatre, members of these communities have the opportunity to tell/share and witness their stories. For some individuals from the LGBTQ+ communities, coming out and self-acceptance has been described as a rebirth or awakening of the self and others. In this workshop, participants will have the opportunity to implement Playback techniques and “Rituals” in order to create a safe environment where these stories can be shared. Participants will expand learning on representing those stories by catching the essence, honoring the “Rituals” and above all validate the tellers’ experience. This workshop is open to members of the LGBTQ+ communities and allies.

Davis Rodríguez Meléndez

Davis Rodríguez Meléndez, LCSW, was born in Puerto Rico and currently resides in the United States where he practices clinical social work and psychotherapy within LGBTQ+, Spanish and Portuguese communities in the state of New Jersey. Davis has been an active member of the Playback Community since 2001. He was a founding member of Philadelphia Queer Playback (2001-2004) and Philadelphia Playback for Change (2004 - 2012). He is currently a member of Big Apple Playback Theatre in New York City and a co-founder and Artistic Director of Yes…And Playback Theatre in Philadelphia. Davis completed Playback Leadership in 2010. In addition Davis has been an IPTN Regional Representative (2014-2016), and has presented workshops on translation and other topics as well as being part of multiple Playback initiatives such as interpreter at the IPTN Conference (Germany,2011), European Playback Gathering (England, 2012), Planning Committee at IPTN Conference (Montreal, 2015), International Delegate to Teatro Playback in Cuba (2016-2018) among others collaborations.

15. Mahdollisuuksien maailmasta aikaansaamisen ihmeeseen (PD)

Mitä sinä haluaisit synnyttää, mitä olet ehkä jo pidempään hautonut. Yhteiskätilöintiä tuumasta toimeen siirtymisessä.

Leena Boltar

Psykologi, PDO, psykoterapeutti, johdon- ja esimiesten työnohjaaja, työ- ja organisaatiopsykologian EuroPsy -erikoispätevyys

Nykyisin kätilöin Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämisosastolla uusia kuntoutusmuotoja ja edistän osaltani pyrkimystä inhimilliseen kaupunkikulttuuriin. Neet -nuorten ryhmissä työstetään kunkin toivottua tulevaisuutta ja aikaansaamisen taitoa. Minä ja miehet -psykodraamakursseilla rakennetaan omaan elämään sopivia rakkaussuhteita. Psykoterapiassa vapaudutaan turhista kärsimyksistä mielentaitojen avulla, pyrkimyksenä elää autenttista elämää hyvinkin monilla elämän näyttämöillä. Itse hauduttelen parhaillaan muutamiakin kirjoitusprojekteja.

Katso myös: